De Speciale Podcast

Ons gedrag: Waar komt het vandaan?

today2024-06-19

Achtergrond
share close

Gedrag: ”manier waarop iemand zich gedraagt”, aldus de Van Dale. Maar waarom gedragen we ons zoals we ons gedragen? Kortom, als iemand druk en aanwezig is, hoe komt dat zo? Of als iemand teruggetrokken en stil is, heeft dat altijd een logische verklaring?

Gedrag en factoren

Menselijk gedrag is een complex en dynamisch samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Het is vaak het resultaat van eerdere ervaringen, opvoeding, omgevingsinvloeden en genetische aanleg. Het idee dat hoe we ons gedragen soms afhankelijk is van eerdere gebeurtenissen in het leven wordt vaak ondersteund door de psychologie, met name door theorieën zoals het behaviorisme en de psychoanalyse.

Beluister de laatste podcast van Jackpod.

Eerdere gebeurtenissen

Volgens behavioristen zoals B.F. Skinner en John Watson worden gedragingen voornamelijk geleerd door interactie met de omgeving. Positieve en negatieve ervaringen kunnen sterke invloeden hebben op toekomstige gedragingen. Bijvoorbeeld, een kind dat vaak beloond wordt voor goed gedrag zal waarschijnlijk dat gedrag herhalen.

Sigmund Freud stelde dat vroege jeugdervaringen en onbewuste processen een grote rol spelen voor hoe we ons als volwassenen later opstellen. Traumatische gebeurtenissen of conflicten in de jeugd kunnen bijvoorbeeld leiden tot bepaalde gedragingen in volwassenheid.

Gedrag en sociale interactie

Gedrag in sociale situaties, zoals conflicten of ruzies, is bijna altijd een resultaat van interactie tussen meerdere mensen. Een ruzie is zelden het gevolg van de acties van één persoon alleen; het is vaak een reactie op de woorden of daden van de ander. Dit concept wordt ondersteund door de sociale psychologie, die stelt dat het vaak een reactie is op de sociale omgeving.

De maatschappij als geheel draagt ook bij aan het gedrag van individuen. Sociale normen, waarden en verwachtingen kunnen druk uitoefenen op individuen, wat hun gedrag beïnvloedt. Bijvoorbeeld, in een maatschappij waar competitief gedrag sterk wordt gewaardeerd, kunnen mensen meer geneigd zijn om agressief of assertief gedrag te vertonen.

Verantwoordelijkheid van de maatschappij

Pesten is een voorbeeld van een gedragsprobleem dat vaak voortkomt uit een combinatie van individuele en maatschappelijke factoren. Pesters hebben vaak zelf negatieve ervaringen gehad, zoals verwaarlozing of misbruik, die bijdragen aan hun gedrag. Tegelijkertijd speelt de omgeving, zoals de schoolcultuur en de houding van volwassenen, een grote rol in het al dan niet voorkomen van pestgedrag.

Het idee dat wij als maatschappij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van onze naasten is geworteld in de overtuiging dat sociale ondersteuning, positieve rolmodellen en een gezonde omgeving essentieel zijn voor het welzijn van individuen. Door een ondersteunende en inclusieve omgeving te creëren, kunnen we helpen om negatief gedrag, zoals pesten, te verminderen en positief gedrag te bevorderen.

Geschreven door Redactie HitsUP

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%