Disclaimer

Achtergrond
Deze website www.hitsup.nl (de “Website”) is eigendom van De Familiezender. Hierna te noemen “De Familiezender of familiezender.nl”).

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website

De Familiezender behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen. De Familiezender besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

De Familiezender is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en De Familiezender tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie. De Familiezender is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en De Familiezender is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is De Familiezender niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden. De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. De Familiezender aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat De Familiezender er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is De Familiezender niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. De Familiezender controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan De Familiezender deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij De Familiezender voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Familiezender is het niet toegestaan om (delen van) de Website van HitsUP, informatie op de Website van HitsUP of ander materiaal getoond op de Website van HitsUP openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Familiezender.nl via de contactpagina op de site. HitsUP.nl is onderdeel van De Familiezender.
0%